PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Sammenhengen mellom muskelspenninger, pust og følelser.

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi ble utviklet av fysioterapeut Aadel Bulow Hansen og psykiater Trygve Braatøy fra slutten av 1940-årene. Deres felles utgangspunkt var erkjennelsen av sammenhengen mellom muskelspenninger, pust og følelser.

Noen opplevelser vi har hatt gjennom livet, setter sine spor i kroppen. Følelsene våre leves i kroppen … vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet. Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Dette kan gi utslag i økt anspenthet. Vedvarende spenningsmønstre kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener.

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. 

Behandlingen tilbys til:

 • Barn, ungdom og voksne

 • De som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid

 • De som plages av anspenthet

 • De som har plager relatert til pust

 • De som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander

Behandlingen begynner med en undersøkelse:

Kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og
puste
mønster.

 • Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp
 • Spørsmål om naturlige funksjoner som bl.a. søvn, sult og fordøyelse

 • Samtale om sosial situasjon, oppvekst og generell helse

 • Lydhørhet for dine tanker og motivasjon for å starte opp behandlingen

På grunnlag av kroppsundersøkelsen settes et mål for behandlingen. Undersøkelsen kan utføres med klærne på.

Hva kan skje i behandlingen?

 • Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse

 • Berøring og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og nye refleksjoner

 • Du får kontakt med muskelspenninger og pust. Dette kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne

 • Du oppmuntres til refleksjon og samtale over det som skjer i behandlingsrommet

 • Bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen

Linker

Video om Psykomotorisk fysioterapi (Norsk Fysioterapeutforbund)
Om psykomotorisk fysioterapi (Norsk Fysioterapeutforbund)
Pust og avspenning (Norsk Fysioterapeutforbund)