PRISER

 

PRISER FOR BEHANDLING

Prisene hos fysioterapeuter varierer med om de har driftsavtale med kommunene eller ikke. Alle fysioterapeutene hos oss har driftsavtale med Ringerike Kommune og prisene er derfor offentlig regulerte. Vi har ikke høyere priser enn myndighetene har fastsatt.

For oppdaterte priser les takstplakat:

Pasientens egenandeler 2019/2020 (PDF)

Priser 

Prisene varierer med hvilke behandlinger som gis. De fleste har behandlingskombinasjoner som gir en pris på ca. kr. 175 – 300 pr. gang.

OBS: Fra 2018 er det ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor, og pasienter kan henvende seg direkte til fysioterapeut. For yrkesskade skal det fortsatt vises et vedtak fra NAV. Barn under 16 år har gratis behandling.

Egenandeler hos fysioterapeut kommer under «Egenandelstak», som for 2018 er kr. 2025. Ut over dette får man et frikort som gjelder ut kalenderåret. Egenandeler meldes inn til Helfo av klinikken og når frikortet er oppnådd kommer det automatisk i posten til pasienten.

For mer informasjon om egenandel:
Klikk her

Nålebehandling koster 290 kr pr behandling. Det gis IKKE refusjon fra Helfo for dette. Bruk av nåler (forbruksmateriell) koster kr 90. Det er tillegg for bruksmateriell som bl.a. tape.

Avbestilling av time må skje senest 24 timer før avtalt time. Uteblitt time må betales.
Avbestilling MÅ gjøres via telefon.