TRENING

Trening 

De siste årene har det blitt mer og mer dokumentert at effekten av fysisk trening trolig er den viktigste
enkeltfaktoren for å opprettholde optimal funksjon, både fysisk og psykisk.

Både styrketrening og generell utholdenhetstrening viser seg i de fleste studier å ha en svært viktig
innvirkning på hvordan vi opplever vår egen helse.

Opptrening før og etter operasjoner, opptrening etter skade og i rehabilitering samt aktiv trening generelt, er en sentral del av fysioterapi.

Tilpasset trening

Fysioterapeuten din vil sette opp et individuelt tilpasset treningsprogram med spesifikke øvelser, som tar sikte på å gjenvinne normal funksjon så raskt som mulig. Treningsprogrammet vil være basert på fysioterapeutens undersøkelse som er gjort i utgangspunktet.

Øvelsesutvalget kan og bør justeres underveis for å oppnå best mulig effekt av treningen. Det legges opp til at pasientens aktive deltagelse og forståelse for øvelsene er med på å avgjøre resultatet.

Hos Sentrum Fysioterapi finner du et treningsrom som er lyst og romslig, med moderne treningsutstyr tilpasset ethvert behov.


Det er utstyr for Medisinsk treningsterapi, for slyngeterapi/redcord, det er ulike apparater for kondisjonstrening som tredemøller, romaskin, stakemaskin, ellipsetrener, samt flere ergometersykler. Treningsrommet har en fredelig atmosfære.


Våre terapeuter har den nødvendige kompetanse for å tilrettelegge treningen så optimalt som mulig.