NÅLEBEHANDLING/
MEDISINSK AKUPUNKTUR

Om nålebehandling/
medisinsk akupunktur

Nålebehandling har sin opprinnelse fra akupunktur, som er en gammel metode som har blitt benyttet i flere tusen år.

Nålebehandlingen som blir benyttet av våre fysioterapeuter i dag er en moderne form for akupunktur, også kalt medisinsk akupunktur. Det vektlegges vitenskapelig dokumentasjon for valg av behandlingen, og man forholder seg til moderne nevrofysiologiske forklaringsmodeller. Utgangspunktet for valg av nålebehandling er at det ligger til grunn en
vestlig medisinsk diagnose.

Hvordan foregår behandlingen:

Rent praktisk foregår nålebehandlingen ved at man stikker tynne sterile nåler i spesifikke punkter. Det er dokumentert positiv effekt ved flere tilstander, som f.eks postoperativ kvalme, langvarige ryggsmerter, kroniske knesmerter m.m. Det er en generell smertelindrende effekt av nålebehandling.

Vår kunnskap din trygghet

Det rapporteres om få alvorlige bivirkninger av en slik behandling.
Det blir imidlertid påpekt fra bl.a. Norsk Fysioterapeutforbund, at pasientsikkerheten i stor
grad er knyttet til å velge en terapeut med tilstrekkelig kunnskap og utdanning innen faget.
Sentrum Fysioterapis behandlere har denne kompetansen; de har sertifisering innen
medisinsk akupunktur, og har årelang erfaring med bruk av nålebehandling.