Behandlingstilbud


Grundige undersøkelser
Individuelt tilpassede behandlinger

Behandlingsformer:

Trening / opptrening
Leddmobilisering
Slyngeterapi (Redcord)
Medisinsk treningsterapi (MTT)
Tøyninger
Triggerpunktbehandling
Massasje
Elektroterapi, laser, ultralyd
Varme, kulde
Avspenning
Fysioterapi for idrettsskade
Individuelt tilpasset trening i treningsrom
Nålebehandling med og uten strøm/ Akupunktur.(Det presiseres at det ikke gis refusjon fra Helfo for denne behandligsformen)
Psykomotorisk Fysioterapi


Linker:
NFF (Norsk Fysioterapeutforbund)
PFF (Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund)
Om akupunktur

Om psykomotorisk fysioterapi
Om egenandelstak 2

aapningstider2

opptrening

Copyright © 2014. All Rights Reserved.