FYSIOTERAPI

 

Hva gjør fysioterapeuter:

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og de har et selvstendig ansvar for vurdering og
behandling av pasienter. Fra 2018 er det ikke lenger nødvendig med henvisning og du går direkte til
fysioterapeut.

Behandlingen tilbys til:

  • Barn, ungdom og voksne, hvor kropp og bevegelse er i fokus for å fremme best mulig helse.

  • De som trenger forebygging og behandling av skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt
    funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

  • De som vil utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. Den psykiske helse er en viktig
    del av behandlingen.

Behandlingen begynner med en undersøkelse:

Fysioterapi er mange behandlingsformer og metoder, og behandling velges etter grundig
undersøkelse av deg og vurdering av dine behov, sammen med deg. Fysioterapi er både behandling
og forebyggende tiltak. Fysioterapeuten har omfattende kunnskap om kroppens sykdommer og
plager i tillegg til solid kunnskap om psykiske plager.

Målet med tiltakene hos fysioterapeuten, i samarbeid med deg, er å bedre din funksjon og livskvalitet
til enten å bli helt bra, eller leve godt eller best mulig med eventuelle kroniske plager. Tiltakene er
basert på forskning og erfaring om effekten.

Alle kan ha glede av fysioterapi, uansett alder og helseplager. Fysioterapeuten ser også
sammenhenger mellom livsstil, sosiale forhold, psykiske forhold og helseplagene og samarbeider
med deg om måter å få bedre livskvalitet på.

Hva kan skje i behandlingen?

Behandlingen er praktisk, fysioterapeuter berører og beveger kroppen. I tillegg tilrettelegges trening,
som følges opp. Samtale underveis er viktig. Behandlingen skjer på flere plan, og reaksjoner er
forskjellige. Behandlingen tilpasses den enkelte hele tiden.

Ønsker du å vite mer om fysioterapi?

Hva er fysioterapi (Norsk Fysioterapeutforbund)
NFF
(Norsk Fysioterapeutforbund)
PFF (Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund)